Wiele par decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego marzy o tym aby ceremonia zaślubin odbyła się w scenerii podkreślającej charakter uroczystości.

Coraz więcej narzeczonych decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego poza murami Urzędu Stanu Cywilnego.

Do niedawna marzenia o ceremonii w ogrodzie czy pałacowych wnętrzach były bardzo trudne do zrealizowania.

Obowiązywały przepisy umożliwiające zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego jedynie w uzasadnionych przypadkach np. ciężka choroba, pobyt jednego z przyszłych małżonków w zakładzie karnym, niepełnosprawność ruchowa czy pobyt w szpitalu.

W wybranych przypadkach istniała możliwość zawarcia związku małżeńskiego w plenerze, ale niestety trzeba było chodzić, pisać podania, prosić, nakłaniać urzędnika. Jedynie nieliczni spotkali się z przychylnością urzędników i mogli zrealizować swoje marzenia o wymarzonym ślubie.

Sytuacja uległa zmianie i dzięki nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1986 r.   zawieranie ślubów poza USC ma być znacznie uproszczone.

Na mocy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego , obowiązującej od dnia 01.03.2015 r. wprowadzono nowe przepisy umożliwiające zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego.

Jak to wygląda w praktyce i co oznaczają wprowadzone zmiany ?

W celu dokonania rezerwacji daty ślubu należy udać się do USC minimum 1 miesiąc wcześniej przed zaplanowanym terminem. Warto jednak odwiedzić USC 6 miesięcy wcześniej aby mieć pewność, że wybrany przez nas termin nie będzie zarezerwowany przez inną parę.

Jakie dokumenty należy przedłożyć?

Jeżeli planujemy przeniesienie naszej uroczystości w nieco bardziej bajkową scenerię musimy udać się do urzędu w celu złożenia wymaganych dokumentów.

  1. Dokumenty wymagane przy tradycyjnym ślubie tj. Dowody osobiste, odpisy aktów urodzenia;
  2. Dodatkowo składamy wniosek, w którym należy przedstawić propozycję miejsca ceremonii, jak również datę oraz godzinę.

Należy wówczas pamiętać, że obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że należy udać się do urzędu w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy dla wybranego miejsca.

We wniosku opisujemy miejsce zawarcia małżeństwa, musimy również umotywować nasz wybór. Kierownik USC wydaje pisemną zgodę na zawarcie małżeństwa poza USC. W przypadku kiedy kierownik USC nie może udzielić nam ślubu w wybranym terminie zobowiązany jest wydać pisemną odmowę przyjęcia oświadczeń.

W przypadku ślubów udzielanych poza USC, termin oczekiwania na zgodę wynosi ok 2 tygodni. Kierownik USC musi udać się na miejsce ceremonii i określić czy wybrana przez nas lokalizacja spełnia wymogi.

Uzyskanie zgody na zawarcie małżeństwa poza USC wiążę się z uiszczeniem opłaty dodatkowej, która wynosi 1000 zł, jak również opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa, w wysokości 84 zł.

Pamiętajmy, że wskazane przez Nas miejsce zawarcia związku małżeńskiego musi spełniać pewne standardy, co oznacza, że zapewni bezpieczeństwo zgromadzonych uczestników podczas ceremonii oraz pozwali na zachowanie uroczystej formy wydarzenia.

Organizacja ślubu w plenerze wymaga większego nakładu pracy a formalności związane z ceremonią są bardziej skomplikowane.

Myślę jednak, że pomimo wszelkich niedogodności podczas przygotować warto poświęcić więcej energii oraz czasu.

Gwarantuję, że efekt końcowy będzie dla Nas wynagrodzeniem, a uroczystość pozostanie na długo w pamięci naszej oraz zgromadzonych gości.

Śluby plenerowe wyróżniają się szczególną atmosferą i często zdarza się, że odpowiednio dobrane miejsce stanowi samo dla siebie ozdobę nie wymagając przy tym specjalnych dekoracji.

Autor: Gosia/ Passion For Wedding